Wandelsport Vlaanderen nummer 3494
Wandelclub " de Schooiers" Wichelen VZW
Sponsored by
Verzekering Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering - wat bij een ongeval
Elk lid van Wandelclub “de Schooiers” Wichelen VZW, met een geldige lidkaart, en die
ingeschreven is voor een wandeling bij een club van een erkende wandelsportfederatie
(Wandelsport Vlaanderen - Vwf - Vvrs - Vwoc - Ffbmp - Vgds) is verzekerd voor een ongeval
overkomen tijdens de wandeling zelf, maar ook op de heen- en terugreis naar en van de
startplaats. 

Zorg ervoor dat je steeds enkele klevertjes van jouw ziekenfonds en een geldige lidkaart van
Wandelclub “de Schooiers” Wichelen VZW bij je hebt.


Wat te doen bij een ongeval (op administratief vlak)?

U bent slachtoffer van een ongeval:
Neem onmiddellijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club die uw
lidkaart en controlekaart zal vragen als bewijs van de  inschrijving op de tocht. Hij zal een
ongevalsaangifte opstellen. Die bestaat enerzijds uit algemene inlichtingen en anderzijds uit een
"geneeskundig getuigschrift" dat uw behandelende dokter moet invullen en dat u binnen de 48 uur
doorstuurt naar Wandelsport Vlaanderen, Industrielaan 11 - 9990 Maldegem.

˃ Kleef een klevertje van uw ziekenfonds op het aangifteformulier
˃ De ongevalsaangifte wordt door de organiserende club naar Wandelsport Vlaanderen gestuurd.
Het door de dokter ingevulde geneeskundig getuigschrift stuurt u zelf door naar Wandelsport
Vlaanderen
˃ Indien daags na het ongeval blijkt dat een doktersbezoek niet nodig is dan geeft u binnen de 48
uur een seintje aan de organiserende club met de melding dat de aangifte niet moet doorgestuurd
worden en zonder gevolg is.
˃ Na de ongevalsaangifte ontvangt u een ontvangstmelding van de aangifte en het dossiernummer.
Verwittig ook uw club secretaris om uw dossier te kunnen opvolgen.

Informatie:
˃ Onze verzekering via Wandelsport Vlaanderen is een aanvullende verzekering wat o.a. inhoudt
dat enkel de oplegkosten vergoed worden na een tussenkomst van de mutualiteit. U dient dus alle
doktersbriefjes bij het ziekenfonds in te leveren dat een attest zal afleveren aangaande de
oplegkosten. Dit attest dient aan Wandelsport Vlaanderen bezorgd te worden.
˃ Wenst u meer informatie, raadpleeg dan de secretaris van Wandelclub “de Schooiers” Wichelen
VZW