Gesponsorde tochten

Stempelkaarten Wandelclub De Schooiers vzw 
   ( Wandelseizoen van 21/11/2022 tot 18/11/2023 )

Na elke wandeling bij het afstempelen van het wandelboekje, kunnen jullie ook de volgende kaarten laten afstempelen:

  • Je hebt 1 BLAUWE KAART voor de "2 Euro tochten" (10 stempels x 2 € = 20 €). Deze geeft recht op een waardebon bij een deelnemend restaurant.
  • Je hebt 6 WITTE KAARTEN. (60 stempels x 0,5 € = 30 €). Ze geven ook recht op een waardebon van De Schooiers.
  • De 100 km tochten moeten worden doorgegeven aan het secretariaat tegen einde van de maand december 2023.
  • Wie minstens één 100 km tocht stapt, ontvangt een attentie op ons ledenfeest 2024.
  • Ook onvolledige kaarten met stempels tellen mee.
  • Maximale waarde alle kaarten samen: 50 € in waardebonnen!

► Opgelet: waardebonnen zijn slechts verkrijgbaar bij hernieuwing van het lidgeld voor 2024. Deze waardebonnen worden uitgereikt op ons Ledenfeest van januari 2024. Ze zijn ook verkrijgbaar via het secretariaat voor wie er niet aanwezig kan zijn. Zij blijven geldig tot 31 december 2024.

Waardebon “De Schooiers” telt voor: Kledij De Schooiers, busreizen en consumptiebonnen op onze eigen wandelingen en activiteiten.
    De afstempelkaarten worden ingediend op onze inschrijfdag van zondag 19 november 2023. Wie niet kan aanwezig zijn mag ze ook indienen bij de bestuursleden of op het secretariaat bij Monda, uiterlijk tegen 15 december 2023.

Er kunnen extra witte kaarten verkregen worden via het secretariaat om een wandelaars TOP 5 samen te stellen met de meeste tochten. Deze ontvangen dan een speciale attentie op het ledenfeest 2024. (Er wordt slechts 1 wandeling per dag meegerekend!)
 

2-Euro Tochten in 2023:

  • Zaterdag 18 november: IJsbrekerstocht - HELDERGEM - De IJsbrekers

*** Ter herinnering: 1 stempel per dag, dus wanneer de blauwe kaart wordt afgestempeld mag er GEEN witte kaart afgestempeld worden!

VEEL WANDELPLEZIER!